Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Green Shop / DEMA
Kuparivasarantie 7
10470 Fiskars
Puhelin: 0452213000
info@greenshop.fi
Y-tunnus: 2321645-3

Rekisterin nimi

Green Shop:n nettikaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään nettikaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita DEMA:n alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Asiakasnumero
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
  • Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista
  • Käyttäjätunnus ja salasana

Säännönmukaiset tietolähteet

Green Shop:n nettikauppa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Green Shop ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.
Green Shop voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Green Shop käyttää nettikaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää tietojaan ottamalla yhteys nettikaupan ylläpitäjään.

Shopping Cart